O nás

Partnerské weby

Bez názvu 7
foto: pradědeček Jaroslav před včelínem

Včelařství v naší rodině mělo dávnou tradici. První písemná zmínka je z r. 1652, když zemřel Jakub Dvořák, zanechal po sobě 3 sirotky a špalek včelstva. Rovněž jeho potomek Václav včelařil. Kolik měl včelstev přesně nevíme, ale když v r. 1790 zemřel, každé z jeho sedmi dětí dostalo špalek včelstva. Byl královský starší svobodník čtvrti kouřimského kraje a jako úřední osoba užíval vlastní pečeti, kterou máme jako logo.

Bez názvu 9 Bez názvu 8

Před několika lety jsem tuto prastarou tradici obnovil a s pomocí rodiny se staráme o 73 včelstev, na několika stabilních stanovištích. Stanoviště v Semtínku čítá 28 kmenových včelstev, nachází se poblíže soutoku potoků Votického a Mokřanského. Před kolonizací naší krajiny ve 14. stol. zde byly lužní lesy. Louky okolo potoků jsou nesečené a zarůstají převážně vrbami (jíva, bílá, křehká, černající, atd.). Dále zde můžeme naleznout olše, osiky, topoly, duby a javory. V mezích a remízkách roste hojně trnka, hloh dub, růže šípková, bříza a třešeň ptačí.

Nejblíže stanovišti je osada Semtínek a Semtín. Na zahradách zde rostou starší druhy jabloní a hrušní (vysokokmeny), mj. zde rostou i plané jabloně a v mokřinách roste hojně blatouch bahenní.

V lesních porostech převládají monokultury smrku. V posledních letech probíhá těžba, paseky jsou zarostlé buření, (maliník, ostružiník). V údolí Mokřanského potoka poskytují včelám pastvu javory, duby, vrby, lísky, olše a buky.

V doletu včelstev je i půda zemědělská, kde se nejčastěji pěstuje řepka olejka, pšenice, kukuřice a mák setý.

Další tři stanoviště jsou v okolí Neustupova,  v nadmořské výšce přes 600 m, které  je obklopeno většinou lesními porosty a zámeckým parkem,  vévodí mu Kaplířova lípa, která je nejmohutnější v našem okrese. Podnebí je zde spíše drsné, podhorské. Pokrývka sněhu vydrží déle a proto se této krajině říká „Česká Sibiř“.

Tři včelstva máme umístěna i v areálu muzea vesnických staveb ve Vysokém Chlumci, nedaleko Sedlčan. Slouží k výukové činnosti.

Jsme držiteli ochranné známky:

kraj-blanickych-rytitu-regionalni-produkt

 

Naše ocenění a certifikáty
Share Button